Written by: Tin Tức

Con số may mắn của 12 con giáp

Theo quan niệm phương đông, thông thường 12 con giáp sẽ có những con số may mắn riêng. Việc biết con số may mắn của 12 con giáp sẽ giúp cho mỗi cá nhân thu hút vận may cho bản thân. Bạn cũng có thể lựa chọn sim số điện thoại dựa vào những con số này để nâng cao vận tài lộc của mình nhé! Hãy cùng chúng tôi tham khảo bài viết dưới đây để có thể biết con số may mắn cho 12 con giáp.

Con số may mắn của 12 con giáp – Tuổi Tý

Năm sinhCan chiCon số may mắn của 12 con giáp – Nam giớiCon số may mắn của 12 con giáp – Nữ giới
Năm 1984Giáp Tý28, 84, 4337, 92, 10
Năm 1996Bính Tý14, 62, 3889, 04, 56
Năm 1946/2008Mậu Tý67 – 76, 15 – 46, 91 – 2019 – 06, 77 – 27, 52 – 63
Năm 1960Canh Tý94, 30, 7126, 69, 87
Năm 1972Nhâm Tý65, 51, 2236, 49, 08

Con số may mắn của 12 con giáp – Tuổi Sửu

Năm sinhCan chiCon số may mắn của 12 con giáp – Nam giớiCon số may mắn của 12 con giáp – Nữ giới
Năm 1985Ất Sửu67, 81, 1025, 91, 33
Năm 1997Đinh Sửu34, 45, 5792, 26, 63
Năm 1949/2009Kỷ Sửu89 – 46, 11 – 63, 24 – 3901 – 65, 34 – 59, 48 – 91
Năm 1961Tân Sửu12, 27, 7643, 60, 37
Năm 1973Quý Sửu88, 96, 6215, 54, 21

Con số may mắn của 12 con giáp – Tuổi Dần

Năm sinhCan chiCon số may mắn của 12 con giáp – Nam giớiCon số may mắn của 12 con giáp – Nữ giới
Năm 1974Giáp Dần81, 22, 6247, 72, 59
Năm 1986Bính Dần93, 20, 4218, 88, 25
Năm 1998 Mậu Dần56, 60, 37;74, 43, 91
Năm 1950/2010Canh Dần06 – 35, 50 – 91, 73 – 4219 – 75, 63 – 32, 51 – 24
Năm 1962Nhâm Dần86, 21, 1772, 96, 03

Con số may mắn của 12 con giáp – Tuổi Mẹo

Năm 1975 (Ất Mão): Con số may mắn của Nam giới là 59, 80, 22; con số may mắn của Nữ giới là 27, 95, 16.

Năm 1987 (Đinh Mão): Con số may mắn của Nam giới là 62, 37, 75; con số may mắn của Nữ giới là 82, 29, 94.

Năm 1939/1999 (Kỷ Mão): Con số may mắn của Nam giới là 73 – 39, 01 – 65, 22 – 47; con số may mắn của Nữ giới là 91 – 04, 42 – 55, 84 – 62.

Năm 1951 (Tân Mão): Con số may mắn của Nam giới là 27, 78, 83; con số may mắn của Nữ giới là 36, 61, 49

Con số may mắn của 12 con giáp – Tuổi Thìn

Năm 1964 (Giáp Thìn): Con số may mắn của Nam giới là 78, 83, 22; con số may mắn của Nữ giới là 15, 49, 92.

Năm 1976 (Bính Thìn): Con số may mắn của Nam giới là 24, 37, 76; con số may mắn của Nữ giới là 65, 50, 18.

Năm 1988 (Mậu Thìn): Con số may mắn của Nam giới là 08, 23, 37; con số may mắn của Nữ giới là 89, 66, 45.

Năm 1940/2000 (Canh Thìn): Con số may mắn của Nam giới là 42 – 54, 18 – 30, 85 – 08; con số may mắn của Nữ giới là 72 – 91, 28 – 47, 56 – 61.

Năm 1952 (Nhâm Thìn): Con số may mắn của Nam giới là 15, 53, 32; con số may mắn của Nữ giới là 64, 01, 26.

Con số may mắn của 12 con giáp – Tuổi Tỵ

Năm 1965 (Ất Tỵ): Con số may mắn của Nam giới là 06, 44, 85; con số may mắn của Nữ giới là 57, 73, 61.

Năm 1977 (Đinh Tỵ): Con số may mắn của Nam giới là 19, 95, 43; con số may mắn của Nữ giới là 78, 82, 24.

Năm 1989 (Kỷ Tỵ): Con số may mắn của Nam giới là 49, 01, 33; con số may mắn của Nữ giới là 89, 52, 12.

Năm 1941/2001 (Tân Tỵ): Con số may mắn của Nam giới là 29 – 94, 65 – 39, 73 – 05; con số may mắn của Nữ giới là 11 – 63, 29 – 47, 58 – 90.

Năm 1953 (Quý Tỵ): Con số may mắn của Nam giới là 48, 61, 11; con số may mắn của Nữ giới là 37, 92, 25.

Con số may mắn của 12 con giáp – Tuổi Ngọ

Năm 1954 (Giáp Ngọ): Con số may mắn của Nam giới là 48, 60, 23; con số may mắn của Nữ giới là 81, 52, 19.

Năm 1966 (Bính Ngọ): Con số may mắn của Nam giới là 96, 24, 67; con số may mắn của Nữ giới là 71, 15, 44.

Năm 1978 (Mậu Ngọ): Con số may mắn của Nam giới là 29, 85, 37; con số may mắn của Nữ giới là 05, 49, 91.

Năm 1990 (Canh Ngọ): Con số may mắn của Nam giới là 36, 77, 25; con số may mắn của Nữ giới là 57, 92, 69.

Năm 1942/2002 (Nhâm Ngọ): Con số may mắn của Nam giới là 88 – 22, 13 – 54, 47 – 05; con số may mắn của Nữ giới là 19 – 63, 83 – 26, 56 – 79.

Con số may mắn của 12 con giáp – Tuổi Mùi

Năm 1955 (Ất Mùi): Con số may mắn của Nam giới là 06, 48, 92; con số may mắn của Nữ giới là 56, 63, 37.

Năm 1967 (Đinh Mùi): Con số may mắn của Nam giới là 78, 22, 49; con số may mắn của Nữ giới là 13, 36, 80.

Năm 1979 (Kỷ Mùi): Con số may mắn của Nam giới là 45, 77, 25; con số may mắn của Nữ giới là 88, 10, 31.

Năm 1991 (Tân Mùi): Con số may mắn của Nam giới là 49, 97, 53; con số may mắn của Nữ giới là 15, 66, 74.

Năm 1943/2003 (Quý Mùi): Con số may mắn của Nam giới là 26 – 95, 51 – 13, 08 – 49; con số may mắn của Nữ giới là 54 – 33, 43 – 70, 61 – 21.

Con số may mắn cho 12 con giáp – Tuổi Thân

Năm 1956 (Bính Thân): Con số may mắn của Nam giới là 80, 23, 14; con số may mắn của Nữ giới là 47, 91, 53.

Năm 1968 (Mậu Thân): Con số may mắn của Nam giới là 18, 65, 28; con số may mắn của Nữ giới là 92, 37, 77.

Năm 1980 (Canh Thân): Con số may mắn của Nam giới là 22, 83, 40; con số may mắn của Nữ giới là 39, 71, 61.

Năm 1992 (Nhâm Thân): Con số may mắn của Nam giới là 54, 05, 83; con số may mắn của Nữ giới là 83, 30, 12.

Năm 1944/2004 (Giáp Thân): Con số may mắn của Nam giới là 49 – 56, 97 – 14, 24 – 65; con số may mắn của Nữ giới là 70 – 63, 29 – 81, 97 – 30.

Con số may mắn cho 12 con giáp – Tuổi Dậu

Năm 1957 (Đinh Dậu): Con số may mắn của Nam giới là 61, 07, 77; con số may mắn của Nữ giới là 39, 98, 25.

Năm 1969 (Kỷ Dậu): Con số may mắn của Nam giới là 57, 41, 62; con số may mắn của Nữ giới là 94, 20, 12.

Năm 1957 (Tân Dậu): Con số may mắn của Nam giới là 49, 73, 30; con số may mắn của Nữ giới là 18, 86, 63.

Năm 1993 (Quý Dậu): Con số may mắn của Nam giới là 70, 46, 94; con số may mắn của Nữ giới là 28, 51, 03.

Năm 1945/2005 (Ất Dậu): Con số may mắn của Nam giới là 82 – 93, 21 – 35, 47 – 57; con số may mắn của Nữ giới là 39 – 26, 98 – 65, 12 – 50.

Con số may mắn cho 12 con giáp – Tuổi Tuất

Năm 1946/2006 (Bính Tuất): Con số may mắn của Nam giới là 21, 58, 73; con số may mắn của Nữ giới là 36, 61, 89.

Năm 1958 (Mậu Tuất): Con số may mắn của Nam giới là 92, 05, 53; con số may mắn của Nữ giới là 42, 17, 62.

Năm 1970 (Canh Tuất): Con số may mắn của Nam giới là 81, 22, 39. Con số may mắn của Nữ giới là 70, 45, 12.

Năm 1982 (Nhâm Tuất): Con số may mắn của Nam giới là 51, 88, 92. Con số may mắn của Nữ giới là 04, 36, 41.

Năm 1994 (Giáp Tuất): Con số may mắn của Nam giới là 29 – 36, 74 – 81, 42 – 10. Con số may mắn của Nữ giới là 68 – 57, 03 – 42, 36 – 79

Con số may mắn cho 12 con giáp – Tuổi Hợi

Năm 1995 (Ất Hợi): Con số may mắn của Nam giới là 86, 61, 12. Con số may mắn của Nữ giới là 35, 56, 79.

Năm 1959 (Kỷ Hợi): Con số may mắn của Nam giới là 63, 24, 47. Con số may mắn của Nữ giới là 55, 06, 38.

Năm 1971 (Tân Hợi): Con số may mắn của Nam giới là 91, 49, 27. Con số may mắn của Nữ giới là 17, 77, 83.

Năm 1983 (Ất Hợi): Con số may mắn của Nam giới là 25, 90, 56. Con số may mắn của Nữ giới là 74, 14, 38.

Năm 1947/2007 (Đinh Hợi): Con số may mắn của Nam giới là 86 – 05, 33 – 27, 92 – 51. Con số may mắn của Nữ giới là 25 – 45, 84 – 67, 10 – 72.

Chọn sim phù hợp với 12 con giáp

Mặc dù đây là cách chọn Sim hợp tuổi khá phổ biến hiện nay. Nhưng xét theo tiêu chí chọn Sim Phong Thủy thì cách chọn Sim 12 con giáp dựa trên con số may mắn có nhiều sai sót nên cần phải cân nhắc cẩn thận. Sau đây là lời giải thích từ các chuyên gia Phong thủy. Chúng ta có thể dựa vào những Con số may mắn cho 12 con giáp thì chúng ta có thể lựa chọn sim theo những con số đó. Những con số hợp tuổi được cho là sẽ mang lại may mắn. Nhưng chỉ dựa vào  một hoặc hai con số để chọn sim hợp tuổi thì chưa chính xác. Vì sim hợp hay khắc phải xét trong tổng thể của cả 10  số sim.

Trên đây là các gợi ý về con số may mắn của 12 con giáp, hy vọng bài viết cung cấp cho các bạn nhiều thông tin hữu ích!

(Visited 7 times, 1 visits today)
Thẻ:, Last modified: 17 Tháng Mười, 2022